För att ekonomi ska kunna utbetala ersättning till dig som anställd krävs månadsrapport på din tjänstebil, det inrapporterade underlaget sammanställs för din arbetsgivares räkning så att rätt förmånsvärde alt. rätt nettolöneavdrag skall kunna göras enligt gällande skatteregler.