Tips för dig

Tips för den som vill se över sin elektriska infrastruktur i ditt hem, stuga eller slott.
Håller din central god standard och är säker? Här kommer några tips gällande el centraler.

Jordfelsbrytare 

Det är inte alla som har jordfelsbrytare idag fast det har funnits på marknaden undern en längre tid. Du kanske undrar vad den har för funktion och om det är något som behövs för att dina apparater ska fungera. Den hjälper inte dina apparater men den hjälper vid eventuella fel som kan vara dödliga. Jordfelsbrytaren jämför fasens och neutralledarens strömmar och om den upptäcker att det skulle skilja sig i strömmarna med över ett visst värde så slår den automatiska brytaren från och klipper så vidare spänningen. För personskydd ligger felströmmen på 30mA. Kostnaden för en jordfelsbrytare är ofta försummbar och kan vara skillanden på liv och död om olyckan är framme. Vanlig jordning skyddar inte dig som människa om du kommer i kontakt med ett föremål som har spänning, som en exponerad vägguttag eller en kabel med trasig isolering vilket den fantastiska jordfelsbrytaren faktiskt gör när den märker att ström försvinner en annan väg (t.ex. via människans kropp ned i marken via element, diskbänk etc) en den som är avsedd. Brytaren är automatiskt men måste återställas manuellt. För den som har fått sig en “kyss” som barn är detta en produkt man alltid tittar efter om el centralen är utrustad med. Läs gärna lite mer om jordfelsbrytare på Myndigheten Elsäkerhetsverket.

Har din jordfelsbrytare löst ut? 

  • Kolla så att ingen skarvsladd eller annat är inkopplat utomhus. 
  • Slå av alla säkringar och sedan slå på jordfelsbrytaren
  • Börja slå på säkring efter säkring tills att du hittar vilken säkring som får jordfelsbrytaren att slå ut. 
  • Har du hittat den så kan du kolla om du hittar något uppenbart fel i det drabbade området. 
  • Hittar du inget fel så kan vi komma ut och hjälpa er. 


Åskskydd (överspänningsskydd). 

Överspänningsskydd för inkommande matning ska kunna avleda höga strömmar samtidigt som det lämnar en låg restspänning. För att bygga upp ett fullgott skydd skall ett bra överspänningsskydd installeras vid inkommande mätarskåp eller elcentral. Det skall dessutom vara enkelt att installera och inte i sig själv utgöra en fara för anläggningen.

Har man känslig utrustning i hemmet som tex tv, ljudanläggning eller likande så kan man välja att installera ett finskydd efter det tidigare nämnda grovskyddet. Det kan vara liten kostnad att installera överspänningsskydd mot vad en ny tv kostar.